• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja - Tender

16.9. BK može na vanberzanskom tržištu - OTC posredovati u trgovini dužničkim VP emitiranim od zatvorenih dioničkih društava i od društava sa ograničenom odgovornošću. BK u ime davaoca ponude (kupca/prodavca) posreduje u dogovaranju sa drugim profesionalnim posrednikom.

Poslovi na OTC tržštu se obavljaju po osnovu ugovora koji sadrži elemente koje mora imati ugovor po važećim propisima, a naročito: sve podatke o kupcu / prodavc, VP, cijeni, količini, datumu zaključenja te načinu i datumu izvršenja.

Transfer sredstava kod ovih OTC transakcija se izvršava preko posebnog namjenskog računa BK. OTC transakcije se prijavljuju Berzi suglasno općim pravilima Berze.


17. 
Tender

17.1. BK, a na osnovu člana 14. tačka 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, može obavljati postupak provođenja tender ponude.

17.2. Postupak provođenja, uvjeti i način provođenja tender ponude, učesnici u tender ponudi  regulisani su Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

17.3. BK  na osnovu pomenutog Zakona sklapa Ugovor o posredovanju u kupovini i prodaji vrijednosnih papira putem Tender ponude za preuzimanje dioničkog društva sa licem koje stiče dionice (u daljnjem tekstu ponuđač). Ovim Ugovorom se definišu sve radnje potrebne za sprovođenje tendera, a regulisane su Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

17.4. BK u postupku provođenja tender ponude može ugovoriti:

   • prikupljnje dokumentacije potrebne za obavljanje poslova vezano za Tender ponudu te u vezi s tim osigurati komunikaciju sa Komisijom za vrijednosne papire u FBiH, Registrom vrijednosnih papira u FBiH i bankom depozitarom
   • sklapanje Ugovora o evidenciji prikupljenih odgovora na ponudu (ugovor se sklapa sa RVP), a na  osnovu ovlaštenja ponuđača
   • organizacija prikupljanja odgovora na tender ponudu od strane prodavaca
   • obavještenja u dnevnim novinama
   • druge obaveze definisane ovim Ugovorom, a u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava

17.5. Obaveze ponuđača:

   • osigurati dokumnetaciju potrebnu za identifikaciju klijenata (ponuđača) i ostalo definirano Ugovorom.

17.6. Radnje koje se poduzimaju u postupku provođenja tendera, a koje nisu opisane ovim aktom, definisane su Zakonom o preuzimanju dioničkih društava kao i ostalim relevantnim propisiama, s tim u vezi će BK postupati po njima.