• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja - Završne odredbe


18. 
Mogućnost promjene sadržaja Pravila poslovanja

Pravila poslovanja, kao i njihove izmjene i dopune stupaju na snagu nakon izdavanja saglasnosti od strane Komisije pri čemu dobijaju datum i broj saglasnosti. O promjenama pravila BK obavještava klijente na isti način kako se obavještavaju i o Pravilima poslovanja.


19. 
Mogućnost uvida u Pravila poslovanja i Tarifnika naknada

   • Klijent ima mogućnost uvida u Pravila poslovanja i Tarifnik BK u svakom trenutku njihovog važenja, i to u sjedištu BK i na svim mjestima gdje se vrši prijem naloga.
   • Cijene po uslugama iz ovih Pravila poslovanja se zaračunavaju po tarifi naknada br. __________ koji je odobrila Komisija rješenjem br. _________________.

20. Završne odredbe

   • Za sve slučajeve koji nisu opisani u Pravilima poslovanja primjenjuju se važeći zakonski propisi, opći akti Komisije te opći akti i poslovn običaji na Berzi / Burzi.
   • Danom početka primjene ovih Pravila poslovanja prestaju važiti Pravila poslovanja Broj: 1130/09 od 12.11.2009. godine, koje je odobrila Komisija za VP FBiH dana 08.12.2009. godine, broj 04/1-19-400/09.
   • Ova Pravila Poslovanja odobrila je Komisija za vrijednosne papire Rješenjem br. 04/1-19-209/14 od 21.05.2015 godine.

 

Sarajevo, 12.05.2015. godine

Broj: 378/15

AW Broker d.o.o.
Omer Mehak, Jakub Bunjo, osnivači Društva