• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja


1. Opis poslova

1.1. Brokerska kuća „AW-BROKER“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: BK), nalogodavcima BK (u daljem tekstu: klijenti) nudi slijedeće usluge u vezi sa vrijednosnim papirima (u daljem tekstu: VP):

 • prijem naloga klijenta za kupovinu ili prodaju VP i izvršavanje tih naloga na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu za račun klijenata;
 • vođenje računa nematerijalizovanih VP;
 • poslovi u vezi sa uvođenjem VP u javno trgovanje;
 • poslovi u vezi sa preuzimanjem kompanija;
 • kupovina i prodaja vrijednosnih papira izvan Berze.

 2. Način izvršenja brokerskih usluga

2.1. BK prima nalog za kupovinu ili prodaju VP u sjedištu BK, poslovnicama BK.

2.2. Naon zaključivanja ugovra o obavljanju brokerskih poslova i prije izdavanja prvog naloga klijenta BK za klijenta otvara račun kod Registra vrijednosnih papira u FBiH (u daljem telstu: Registar), na kojem se vodi stanje u ime i za račun klijenta. Klijent je saglasan da BK podnese u njegovo ime zahtjev za otvaranje računa za trgovanje kod Registra.

2.3. BK zatvara račun za klijenta otvoren kod Registra na zahtjev ili ako na računu klijenta nema VP duže od 12 mjeseci..

2.4. Prilikom izdavanja naloga za kupovinu klijent mora imati uplaćen 100% avans. Moguća razlika u cijeni se poravnava nakon izvršenja naloga. Brokerska kuća može obzirom na trajne poslovne odnose sa klijentom, intezivnost poslovanja sa klijentom, njegovu finansijsku moć i druge razloge, opredijeliti se za niže avanse, a u skladu sa važećim propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, s tim da cjelokupni iznos zaključene transakcije treba biti uplaćen njdalje u roku od dva dana od dana izvršene transakcije.

2.5. Kada klijent izda nalog za prodaju VP, mora osigurati da su VP koji su predmet naloga na njegovom računu otvorenom u BK kod Registra. Klijent je saglasan da BK u njegovo ime prenese sa registarskog računa na račun za trgovanje koji klijent ima otvoren u BK kod Registra koji su predmet naloga, u količini naznačenoj u nalogu za prodaju.

2.6. Nalog klijenta je primljen kada BK od klijenta dobije sve podatke koji su potrebni za izvršenje naloga i ispunjeni uslovi iz tačaka 2.4. i 2.5. Pravila poslovanja.

2.7. BK može odbiti prijem naloga od strane klijenta samo:

 • prijem naloga za kupovinu kada utvrdi da na računu klijenta nema dovoljno sredstava za izmirenje njegovih obaveza koje bi nastale po osnovu izvršenja naloga za kupovinu  vrijednosnih papira
 • prijem naloga za prodaju kada utvrdi da na računu vrijednosnih papria klijent nema dovoljno vrijednosnih papira  koji su  predmet naloga
 • prijem naloga za kupovinu odnosno prodaju vrijednosnih papira kad utvrdi da bi izvršenjem takvog naloga bile prekršene odredbe Zakona o tržištu VP a koje se tiču zabrane manipulacije cijenama vrijednosnih papira i koristenja povlaštenih informacija, odnosno učinjeno drugo djelo kažnjivo po zakonu kao krvično djelo ili prekršaj
 • prijem naloga za prodaju odnosno kupovinu vrijednosnih papira kad je rok za predaju tog naloga radi njegovog izvršenja istekao
 • prijem naloga za izvršenje određenog posla s vrijednosnim papirima koji nije u skladu sa zakonom i drugim Propisima
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom i propisima Komisije

2.8. Primljeni nalozi, promjene i opozivi automatski se evidentiraju u elektronsku knjigu naloga po vremenu i redoslijedu prijema naloga, promjene ili opoziva naloga.

2.9. Prilikom prijema naloga BK je svom klijentu dužna izdati potvrdu o prijemu naloga.

2.10. U slučaju izmjene ili opoziva naloga, BK klijentu slijedeći radni dan šalje potvrdu o izmjeni ili opozivu naloga. Ukoliko klijent slijedeći radni dan po prijemu potvrde ne interveniše, smatra se da potvrđuje tačnost podataka koji su navedeni u potvrdi.