• Trgovanje

  Saznajte o trgovanju vrijednosnim papirima i nalozima za kupovinu i prodaju.
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Postupak redovnog trgovanja

1 Sklapanje ugovora o obavljanju brokerskih poslova

Potrebna dokumentacija za sklapanje ugovora o obavljanju brokerskih poslova je slijedeća:

Dokumenti potrebni za fizička lica su:

 • Lična karta za državljane BiH, isključivo CIPS-ova, odnosno pasoš za strane državljane sa ovjerenom kopijom pasoša
 • Potvrda o prebivalištu (CIPS-ova potvrda za domaće fizičke osobe: za strane fizičke osobe Uvjerenje službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BIH o adresi boravka osobe u BIH ili kopije prednje strane pasoša na kojoj je upisana adresa boravišta)
 • Broj računa naznačen na izvodu/certifikatu izdatom od strane Registra Vrijednosnih Papira FBiH (u daljem tekstu RVP).
 • Broj bankovnog računa klijenta.

Dokumenti potrebni za pravne subjekte:

 • Rješenje / Izvod o upisu u sudski ili drugi registar - ne starije od 6 mjeseci ovjereno - prijevod.
 • Ukoliko je klijent strane pravna osoba a iz upisa u sudski registar / nadležnog organa se ne može pouzdano utvrditi njegov identitet, potrebno je dostaviti akt o osnivanju / pravila / statut ili dokument iz kojeg se pouzdano može utvrditi sve o klijentu.
 • Obavijest zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (original ili fotokopija)
 • Financijska izvješća o poslovanju (za posljednji obračunski period izuzev novoosnovanih pravnih osoba) - fotokopija
 • Zastupnik/direktor/potpisnik za pravno lice - kopija ličnog dokumenta. Ukoliko nije BIH ili HR državljanin potreban je prijevod ličnog dokumenta
 • Identifikacioni broj pravnog lica.
 • Račun otvoren kod banke za navedeno pravno lice na koji će se vršiti uplata/isplata.

Ukoliko zastupnik/direktor/potpisnik neće biti osoba koja je u sudskom rješenju navedena kao potpisnik, potrebno je imati posebno ovlaštenje/prokuru.

Napomene: 1. U slučaju prodaje vrijednosnih papira klijent mora da ima broj računa kod registra vrijednosnih papira na kome se nalaze vrijednosni papiri koje klijent želi da proda na uređenom tržištu putem brokerske kuće. 2. U slučaju kupovine vrijednosnih papira klijent mora da uplati 100% avans prije izdavanja naloga za kupovinu vrijednosnih papira.

2 Izdavanje naloga za prodaju/kupovinu VP

Vrste naloga obzirom na kurs:

 • Tržišni nalog - nalogodavac ne postavlja ograničenja s obzirom na kurs.
 • Limitirani nalog - nalogodavac određuje donji limit za prodaju VP.
 • Limitirani nalog sa diskrecijom - važi maksimalno 30 dana od dana izdavanja. U slučaju kupovnog naloga: nalogodavac postavlja GORNJU granicu, broker ga može unijeti u BTS po cijeni koja je DO 20% niža od postavljenog limita. U slučaju prodajnog naloga: nalogodavac postavlja DONJU granicu, broker ga može unijeti u BTS po cijeni koje je DO 20% viša od postavljenog limita.

Vrste naloga s obzirom na vremensko ograničenje:

 • Dnevni nalog - važi samo isti dan koji je unesen u BTS.
 • Otvoreni nalog - važi najviše (6) mjeseci od unosa.
 • Nalog do uključeno određenog datuma.

Vrste naloga sa posebnim uslovima izvršenja:

 • Nalog “sve ili ništa” (all or nothing) - je nalog koji se realizuje samo ako je moguće realizovati ukupnu količinu na nalogu.
 • Nalog sa “minimalnom količinom prvog zaključenog posla” - je nalog kod kojeg se realizuje jednaka ili veća količina od minimalne količine koja je određena na nalogu, a preostali dio naloga se mijenja u limitirani nalog.
 • Nalog sa “minimalnom količinom svih zaključenih poslova” - je nalog kod kojeg se svaki put realizuje jednaka ili veća količina od količine koja je određena na nalogu. Ukoliko je preostali dio naloga manji od minimalne količine naloga, nalog se mijenja tako da je minimalna količina jednaka preostaloj količini naloga.

Napomena: Unos naloga iz prethodnog stava nije moguć pri aukcijskom načinu trgovanja.

Vrste naloga sa dodatnim uslovima izvršenja:

 • Nalog sa rasponom - jednokratnim unosom omogućava kupovinu/prodaju VP po različitim kursevima do navedenog ograničenja, neizvršena količina ostaje u BTS sa kursom unesenog ograničenja.
 • Nalog sa rasponom i odstranjenjem neizvršene količine - jednokratnim unosom omogućava kupovinu/prodaju VP po različitim kursevima do navedenog ograničenja, neizvršena količina naloga se odstranjuje sa BTS.
 • Nalog sa skrivenom količinom - je nalog kod kojeg nije prikazana cjelokupna količina naloga, vidljiva je samo prikazana količina VP.

3 Broker izvršava nalog na berzi.

4 Nakon realizacije naloga broker izrađuje obračune za dati nalog, i dostavlja ga klijentu na adresu.
 

5 Izrađuje instrukcije za isplatu sredstava i dostavlja ih banci depozitaru u slučaju prodaje vrijednosnih papira.

Napomena: Ograničenje s obzirom na kurseve vrijednosnih papira (statički limit) na Slobodnom tržištu su slijedeća:

 • Fondovi + kotacija  -5% / +10%
 • Primarno slobodno tržište  -10% / +15%
 • Sekundarno slobodno tržište -20% / +30%
 • Tercijarno slobodno tržište -5% / +5%
 • Emitenti u stečaju - bez cjenovnih ograničenja