• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Obavijest o promjeni bankovnih računa

Poštovani klijenti,

Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke naše i snažne sa ASA bankom d.d. Sarajevo, obavještavamo vas da je došlo i do promjene namjenskog računa za trgovanje.

Novi namjenski račun za trgovanje je: 1340011120246189 umjesto 1401011120006362

Novi račun je aktivan od 01.12.2022. godine.