• Reference

 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Tenderi

 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "DC Tešanj" Kraševo d.d. (2013);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta RFK "Valjčići" d.d. Konjic (2013);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Tuzla-remont" d.d. Tuzla (2012);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Kipertrans" d.d. Zenica (2012);
 • Tender ponudaza kupovinu dionica emitenta "Mlinpek" d.d. Bugojno (2012);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Hidromontaža" d.d. Sarajevo (2010);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Tvornica čarapa Ključ" d.d. Sarajevo (2010);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "DK Faktor" d.d. Sarajevo (2009);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "MPI Mlin" d.d. Ustikolina (2009);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Sprind" d.d. Rajlovac (2008);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Mlinpek" d.d. Bugojno (2008);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "DK Faktor" d.d. Sarajevo (2008);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Sarajevostan" d.d. Sarajevo (2008);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Klas" dd Sarajevo (2006);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "LT Gospodarska Banka" Sarajevo (2006);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Oslobođenje" dd Sarajevo (2006);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Centrotrans transport robe" (2006);
 • Tender ponuda, koja je ujedno i jedna od najvećih tender ponuda na tržištu kapitala u BiH, za kupovinu dionica emitenta "UPI Banka" d.d. Sarajevo (2006);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "DUF ABDS" dd Sarajevo (2006);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Poljooprema" dd Sarajevo (2005);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "TD Centar" dd Zavidovići (2005);
 • Tender ponuda za kupovinu dionica emitenta "Novotehna-Trade" dd Novi Travnik (2005).